فهرست درمان بیماری های قلبی عروقی

* تغییر روش زندگی:

* داروهای قلبی عروقی:

 

* درمان اینترونشنال (مداخله ای):

  • - آنژیوگرافی، بالون زدن و تعبیه استنت.
  • - بالون ردن دریچه میترال(PTMC).

* جراحی باز قلب:

  • - جراحی عروق قلبی.
  • - ترمیم و تعویض دریچه قلبی.

* پیس میکر قلبی.

* ابلیشن آریتمی های قلبی.

 

دکتر محمد رضا تابان  

فوق تخصص قلب و عروق

.دیدگاه غیرفعال است