بایگانی موضوعی: آناتومی قلب

آناتومی(ساختمان) قلب

آناتومی(ساختمان) قلب : قلب از چهار حفره تشکیل شده است.2 حفره سمت راست(دهلیز و بطن راست) و2 حفره در سمت چپ (دهلیز و بطن چپ) قرار دارند. این چهارحفره به شکل دو پمپ مجاور هم عمل میکنند که هریک از آنها خون را به یک سیستم کاملاً متفاوت گردش خون ارسال میکنند. قلب راست و چپ قلب توسط یک دیواره از یکدیگر جدا شده که مانع از حركت جریان خون از یک سمت قلب به سمت دیگر میگردد پس خون دو سمت قلب هیچ ارتباطی با هم ندارند. سمت راست قلب، خون و ...

ادامه‌ی مطلب »