بایگانی موضوعی: تغذيه در فشار خون بالا

رژیم غذایی فشار خون بالا

رژيم غذايي در پرفشاري خون ( فشار خون بالا ) : رژيم غذايي و نوع تغذيه ، هم در پيشگيري از ايجاد فشار خون بالا  و هم در كنترل و كاهش فشار خون نقش دارد. رعايت رژيم غذايي اثر تقويتي ( سينرژيسم ) با داروهاي ضد فشار خون داشته و موجب بهبود كنترل فشار خون مي شود. بلعكس برخي غذا ها بويژه نمك ، موجب  كاهش اثرات ضد فشار خوني برخي دارو ها شده و علاوه بر اثر مستقيم افزايش فشار خون ، اثر داروهاي تجويز شده را نيز از بين مي برند. اصول ...

ادامه‌ی مطلب »